Bảo hiểm tai nạn lao động – Bắt buộc đối với công nhân xây dựng

Bảo hiểm tai nạn lao động là loại hình bảo hiểm các rủi ro tai nạn trong quá trình lao động, sản xuất của Người lao động nhằm chi trả cho các khoản chi phí y tế điều trị chấn thương thân thể. Bài viết này sẽ chia sẻ chi tiết các thông tin liên quan đến loại hình bảo hiểm này để bạn đọc cùng nắm bắt.

bảo hiểm tai nạn lao động bảo minh

1. Bảo hiểm tai nạn lao động là gì?

Bảo hiểm tai nạn lao động là tên gọi thường dùng của Bảo hiểm tai nạn con người của Bảo Minh, cấp cho đối tượng tham gia là những người lao động là công nhân, kỹ sư làm việc tại công trình, công trường xây dựng. Sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người vốn dĩ áp dụng cho phạm vi đối tượng người tham gia rất rộng. Độ tuổi tham gia từ 01 tuổi cho tới 75 tuổi. Phạm vi bảo hiểm là các rủi ro tai nạn, thương tật thân thể trong sinh hoạt, lao động, tham gia giao thông và các hoạt động khác ngoài xã hội. Trong đó, đối tượng tham gia là người lao động tại các công trình xây dựng thuộc diện có nguy cơ rủi ro tai nạn cao nhất, chính bởi vậy nên tỷ lệ người tham gia loại hình bảo hiểm này phần đa là những công nhân, lao động xây dựng. Đặc biệt là từ khi Bộ tài chính có ban hành Thông tư 329 ngày 26 tháng 12 năm 2016 nêu rõ trách nhiệm tham gia bảo hiểm tai nạn cho công nhân, người lao động trong hoạt động đầu tư xây dựng. Mức trách nhiệm tối thiểu tham gia là 100 triệu đồng/người. Do vậy, bảo hiểm tai nạn con người thường được gọi là bảo hiểm tai nạn lao động, hay bảo hiểm tai nạn bắt buộc khi cấp cho Người tham gia là công nhân, lao động xây dựng.

2. Phạm vi bảo hiểm

2.1. Phạm vi địa lý

Phạm vi địa lý được bảo hiểm là lãnh thổ Việt Nam và ngoài lãnh thổ Việt Nam với điều kiện Người được bảo hiểm phải nộp thêm phụ phí

2.2. Phạm vi quyền lợi bảo hiểm

a. Chết, thương tật thân thể do tai nạn: Theo Quy tắc bảo hiểm tai nạn do Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành thì Bảo Minh sẽ nhận bảo hiểm tai nạn thân thể hoặc Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể, tử vong do Người được bảo hiểm có hành động cứu người và tài sản, chống các hành động phạm pháp

b. Trợ cấp ngày nằm viện: Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thêm quyền lợi trợ cấp ngày nằm viện với điều kiện có tham gia bảo hiểm chính (chết, thương tật thân thể do tai nạn)

c. Ngoài ra, theo quy tắc này, Bảo Minh có thể nhận bảo hiểm mở rộng rủi ro tai nạn do các nguyên nhân: Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao, người được bảo hiểm bị ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc với điều kiện Người được bảo hiểm tham gia điều khoản chính (chết, thương tật thân thể do tai nạn) và đóng thêm phụ phí

Từ phạm vi quyền lợi trên đây, có thể thấy, bảo hiểm tai nạn con người rất phù hợp cho đối tượng tham gia là công nhân, lao động xây dựng. Khi đã tham gia thì bản thân người lao động cũng như đơn vị sử dụng lao động có thể yên tâm nếu không may xảy ra tai nạn lao động, thì chi phí y tế điều trị sẽ được công ty Bảo hiểm đứng ra thanh toán. Người lao động có thể yên tâm sản xuất khi đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, còn Đơn vị sử dụng lao động thì cũng thực hiện đúng trách nhiệm theo thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, đồng thời giảm bớt gánh nặng chi phí hỗ trợ điều trị cho Người lao động

2.3. Các trường hợp không được bảo hiểm

Khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, Người lao động cần chú ý các trường sau đây sẽ không được chi trả bảo hiểm:

a. Hành vi cố ý: Loại trừ bảo hiểm đối với hành vi cố ý gây tai nạn của Người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm

b. Người được bảo hiểm sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ theo quy định của Luật giao thông đường bộ

c. Người được bảo hiểm tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp hoặc ngộ độc thức ăn, đồ uống … (trừ khi có thỏa thuận bảo hiểm bổ sung và đóng thêm phụ phí)

d. Người được bảo hiểm mất tích được tòa án tuyên bố

e. Người được bảo hiểm bị đột tử hoặc tử vong không rõ nguyên nhân cũng thuộc điểm loại trừ theo quy tắc

3. Hình thức chi trả bảo hiểm

a. Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn: Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm

b. Trường hợp Người lao động bị thương tật bộ phận vĩnh viễn: Chi trả theo bảng tỷ lệ bồi thường thương tật của Bảo Minh

c. Trường hợp bị thương tật bộ phận tạm thời với số tiền bảo hiểm tham gia từ 20 triệu đồng/người trở xuống: Chi trả theo bảng tỷ lệ bồi thường thương tật của Bảo Minh

d. Trường hợp bị thương tật bộ phận tạm thời với số tiền bảo hiểm tham gia trên 20 triệu đồng/người: Chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh hợp lý cho việc điều trị thương tật, bao gồm: dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường không), tiền khám, tiền phẫu thuật, tiền phòng, phim chụp….và tiền bồi dưỡng 0,1% x Số tiền bảo hiểm x Số ngày điều trị (tối đa không quá 180 ngày/vụ tai nạn). Tuy nhiên, tổng số tiền chi trả sẽ không vượt quá tỷ lệ thương tật trong bảng tỷ lệ bồi thường thương tật của Bảo Minh

e. Giải quyết các trường hợp ngộ độc thức ăn, đồ uống và hít phải khí độc, Bảo Minh chi trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh liên quan đến việc điều trị gồm: tiền thuốc, các biện pháp giải độc, tiền xe cứu thương, tiền nằm viện (không quá 180 ngày/năm), tiền bồi dưỡng. Trong mọi trường hợp không vượt quá Số tiền bảo hiểm

f. Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn. Giải quyết bồi thường tiền trợ cấp đối với các trường hợp Người được bảo hiểm nằm viện điều trị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm của Quy tắc này:

 • Số ngày nằm viện điều trị tai nạn căn cứ vào giấy ra viện
 • Số tiền bảo hiểm trợ cấp lựa chọn
 • Tối đa không quá 60 ngày/năm bảo hiểm, trong mọi trường hợp không vượt quá số tiền bảo hiểm đã lựa chọn

Tiền trợ cấp 01 ngày nằm viện = Số tiền bảo hiểm trợ cấp x 3,25%

4. Biểu phí bảo hiểm tai nạn lao động

Phí bảo hiểm áp dụng cho 1 người trong thời hạn 1 năm được tính theo công thức sau:

Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí bảo hiểm x Số tiền Bảo hiểm

Trong đó:

 • Số tiền bảo hiểm: là hạn mức trách nhiệm bồi thường mà Người được bảo hiểm lựa chọn
 • Tỷ lệ phí bảo hiểm: Áp dụng theo các mức độ rủi ro trong nghề nghiệp của Người được bảo hiểm
  1. Mức độ rủi ro 1: Những nghề nghiệp không phải làm việc chân tay nhiều nhưng thường xuyên phải đi lại hoặc có phải làm việc tay chân nhưng mức độ nhẹ và không thường xuyên. Tỷ lệ phí áp dụng là 0,28%
  2. Mức độ rủi ro 2: Những nghề nghiệp chủ yếu sử dụng lao động tay chân. Tỷ lệ phí áp dụng là 0,42%

5. Thủ tục bồi thường bảo hiểm tai nạn lao động

a. Giấy tờ xác nhận tai nạn:

– Trường hợp tai nạn giao thông có Cảnh sát giao thông, Người được bảo hiểm cung cấp Biên bản giải quyết tai nạn hoặc Giấy chứng nhận tai nạn của Cảnh sát giao thông

– Các trường hợp tai nạn khác như: Tai nạn trong sinh hoạt, va quyệt giao thông không có cảnh sát giao thông…Người được bảo hiểm cung cấp bản tường trình tai nạn, bản tường trình có xác nhận của chính quyền địa phương/Cơ quan của Người được bảo hiểm hoặc Công an nơi bị tai nạn

– Nếu Người được bảo hiểm bị tai nạn xe cơ giới thì yêu cầu cung cấp cho Bảo Minh Giấy đăng ký xe và Giấy phép lái xe hợp lệ

b. Chứng từ y tế: Các chứng từ y tế cung cấp cho Bảo Minh phải là các chứng từ bản gốc, trường hợp không có bản gốc thì phải có bản tường trình hoặc sao y có xác nhận của cán bộ Bảo Minh hoặc đã được công chứng. Riêng hóa đơn tài chính bắt buộc phải là bản gốc.

6. Thủ tục tham gia bảo hiểm 

Thủ tục tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tại Bảo hiểm Bảo Minh thông qua website: baohiembaominh.com hết sức đơn giản và thuận tiện cho Khách hàng. Khách hàng chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Liên hệ Hotline trực 24/7 trên website: baohiembaominh.com để được tư vấn về gói bảo hiểm phù hợp và mức phí cần đóng

Bước 2: Sau khi đã cung cấp thông tin tham gia cho Bảo Minh, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, Bảo Minh hoàn tất thủ tục cấp bảo hiểm và giao giấy chứng nhận tới tận tay Quý khách hàng. Phí bảo hiểm khách hàng có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công ty Bảo Minh hoặc trả bằng tiền mặt tại thời điểm nhận chứng nhận bảo hiểm.

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..