Bảo hiểm nhà tư nhân Bảo Minh

bảo hiểm nhà tư nhân bảo minh

Bảo hiểm nhà tư nhân toàn diện, bao gồm cả căn hộ chung cư và nhà mặt đất. Bảo hiểm chi trả cho rủi ro hỏa hoạn và các rủi ro khác như giông bão, lũ lụt…

1. Phạm vi bảo hiểm

2. Biểu phí bảo hiểm

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM NHÀ TƯ NHÂN

I> Bảo hiểm phần ngôi nhà (Đơn vị: VNĐ)

*Biểu phí áp dụng cho thời hạn 1 năm

GIỚI HẠN
BỒI THƯỜNG (VNĐ)
THỜI GIAN
ĐÃ SỬ DỤNG (Năm)
PHÍ CƠ
BẢN (1)
(Cháy, Sét,
Nổ)
                            Phí bổ sung (2) Tổng Phí (1) + (2)
Giông,
Bão, Lũ
lụt
Vỡ hoặc
Tràn
nước
Va
chạm với
Ngôi nhà
Trộm
cướp
Trách nhiệm đối với bên thứ ba
300.000.000 1-14 270.000 36.000 24.000 9.000 30.000 20.000 389.000
15-30 360.000 72.000 36.000 18.000 48.000 20.000 554.000
500.000.000 1-14 450.000 60.000 40.000 15.000 50.000 20.000 635.000
15-30 600.000 120.000 60.000 30.000 80.000 20.000 910.000
800.000.000 1-14 720.000 96.000 64.000 24.000 80.000 20.000 1.004.000
15-30 960.000 192.000 96.000 48.000 128.000 20.000 1.444.000
1.100.000.000 1-14 990.000 132.000 88.000 33.000 110.000 20.000 1.373.000
15-30 1.320.000 264.000 132.000 66.000 176.000 20.000 1.978.000
1.400.000.000 1-14 1.260.000 168.000 112.000 42.000 140.000 20.000 1.742.000
15-30 1.680.000 336.000 168.000 84.000 224.000 20.000 2.512.000
1.700.000.000 1-14 1.530.000 204.000 136.000 51.000 170.000 20.000 2.111.000
15-30 2.040.000 408.000 204.000 102.000 272.000 20.000 3.046.000
2.000.000.000 1-14 1.800.000 240.000 160.000 60.000 200.000 20.000 2.480.000
15-30 2.400.000 480.000 240.000 120.000 320.000 20.000 3.580.000
2.300.000.000 1-14 2.070.000 276.000 184.000 69.000 230.000 20.000 2.849.000
15-30 2.760.000 552.000 276.000 138.000 368.000 20.000 4.114.000
2.600.000.000 1-14 2.340.000 312.000 208.000 78.000 260.000 20.000 3.218.000
15-30 3.120.000 624.000 312.000 156.000 416.000 20.000 4.648.000
2.900.000.000 1-14 2.610.000 348.000 232.000 87.000 290.000 20.000 3.587.000
15-30 3.480.000 696.000 348.000 174.000 464.000 20.000 5.182.000
3.200.000.000 1-14 2.880.000 384.000 256.000 96.000 320.000 20.000 3.956.000
15-30 3.840.000 768.000 384.000 192.000 512.000 20.000 5.716.000
3.500.000.000 1-14 3.150.000 420.000 280.000 105.000 350.000 20.000 4.325.000
15-30 4.200.000 840.000 420.000 210.000 560.000 20.000 6.250.000
3.800.000.000 1-14 3.420.000 456.000 304.000 114.000 380.000 20.000 4.694.000
15-30 4.560.000 912.000 456.000 228.000 608.000 20.000 6.784.000
4.100.000.000 1-14 3.690.000 492.000 328.000 123.000 410.000 20.000 5.063.000
15-30 4.920.000 984.000 492.000 246.000 656.000 20.000 7.318.000
4.400.000.000 1-14 3.960.000 528.000 352.000 132.000 440.000 20.000 5.432.000
15-30 5.280.000 1.056.000 528.000 264.000 704.000 20.000 7.852.000
4.700.000.000 1-14 4.230.000 564.000 376.000 141.000 470.000 20.000 5.801.000
15-30 5.640.000 1.128.000 564.000 282.000 752.000 20.000 8.386.000
5.000.000.000 1-14 4.500.000 600.000 400.000 150.000 500.000 20.000 6.170.000
15-30 6.000.000 1.200.000 600.000 300.000 800.000 20.000 8.920.000

II> Bảo hiểm phần tài sản bên trong ngôi nhà (Đơn vị: VNĐ)

*Biểu phí áp dụng cho thời hạn 1 năm

GIỚI HẠN
BỒI THƯỜNG/VỤ TỔN THẤT (VNĐ)
GIỚI
HẠN BỒI
THƯỜNG
MỖI ĐỒ
VẬT
PHÍ CƠ
BẢN (1)
(Cháy, Sét,
Nổ)
Phí bổ sung (2) Tổng Phí (1) + (2)
Giông,
Bão, Lũ
lụt
Vỡ hoặc
Tràn
nước
Va
chạm với
Ngôi nhà
Trộm
cướp
Cháy, mất cắp xe ô tô, xe gắn máy ở chung cư
100.000.000 60.000.000 100.000 25.000 25.000 8.000 25.000 10.000 193.000
200.000.000 60.000.000 200.000 50.000 50.000 16.000 50.000 20.000 386.000
300.000.000 60.000.000 300.000 75.000 75.000 24.000 75.000 30.000 579.000
400.000.000 60.000.000 400.000 100.000 100.000 32.000 100.000 40.000 772.000
500.000.000 60.000.000 500.000 125.000 125.000 40.000 125.000 50.000 965.000
600.000.000 60.000.000 600.000 150.000 150.000 48.000 150.000 60.000 1.158.000
700.000.000 60.000.000 700.000 175.000 175.000 56.000 175.000 70.000 1.351.000
800.000.000 60.000.000 800.000 200.000 200.000 64.000 200.000 80.000 1.544.000
900.000.000 60.000.000 900.000 225.000 225.000 72.000 225.000 90.000 1.737.000
1.000.000.000 60.000.000 1.000.000 250.000 250.000 80.000 250.000 100.000 1.930.000

3. Thủ tục bồi thường

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này, NĐBH phải:

 1. Ngay lập tức thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất:
 2. Thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh,

 1. Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những thiệt hại do hành động phá hoại hay với mục đích ác ý.
 2. Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu có sự đồng ý bằng văn bản của Bảo Minh, NĐBH phải cung cấp cho Bảo Minh:
 3. Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các đồ vật bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất;
 4. Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

NĐBH bằng chi phí của mình phải thu thập và cung cấp cho Bảo Minh các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của Bảo Minh và những tài liệu khác mà Bảo Minh  có thể yêu cầu một cách hợp lý đồng thời NĐBH phải gửi cho Bảo Minh một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

*Mất quyền lợi được bồi thường

 1. NĐBH sẽ mất quyền được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu NĐBH hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp cố ý nhằm trục lợi theo Hợp đồng bảo hiểm này hoặc thiệt hại gây ra do hành động cóchủ tâm hay có sự đồng lõa của NĐBH.
 2. Quyền lợi theo Hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ khiếu nại nào:
 3. đã bị khước từ mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường;
 4. đã được giải quyết thông qua thương lượng theo điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm này với thư chấp thuận và chuyển quyền khiếu nại của NĐBH;

iii. đã được giải quyết theo quy định hiện hành của Luật pháp Việt Nam.

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..