Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu – Thủ tục đơn giản, phí thấp

bảo hiểm máy móc thiết bị xây dựng của chủ thầu

1. Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu là gì?

Bảo hiểm máy móc, thiết bị là một trong các hình thức bảo hiểm vật chất dành cho thiết bị và máy móc thi công tại công trường, là tài sản của các Đơn vị thầu thi công các công trình, dự án xây dựng. Ví dụ như xe lu, cần cẩu, máy trộn xi măng hay máy đầm, máy đóng cọc, máy xúc,…Các máy móc thiết bị này đều là các thiết bị chuyên dụng, đa phần chỉ được sử dụng tại các công trình xây dựng, tuy nhiên, trong quá trình vận hành, sử dụng tại công trình vẫn có nguy cơ hỏng hóc do va chạm, rơi, đổ hoặc chập điện gây cháy nổ làm thiệt hại về vật chất đối với các thiết bị này. Việc hỏng hóc, gián đoạn vận hành sẽ gây thiệt hại về tiền đối với các Chủ thầu xây dựng, đồng thời cũng gián tiếp ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của công trình xây dựng. Do vậy, bảo hiểm máy móc thiết bị ra đời là cần thiết và hữu ích đối với cả đơn vị Chủ thầu xây dựng lẫn Chủ đầu tư của Công trình xây dựng.

Trên thực tế, không phải đơn vị nào khi tham gia bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu cũng được trang bị đầy đủ kiến thức và hiểu biết về dịch vụ này. Do vậy, việc tìm hiểu kỹ các điều khoản về bảo hiểm máy móc thiết bị cũng như nội dung hợp đồng sẽ giúp cho Người tham gia bảo hiểm nắm rõ được lợi ích và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm. Nếu có bất cứ một rủi ro nào xảy ra thì đã có cơ sở để giải quyết theo đúng quy định.

2. Phạm vi quyền lợi của Bảo hiểm máy móc thiết bị

2.1 Phạm vi bồi thường

Với điều kiện Người tham gia bảo hiểm gửi giấy yêu cầu tham gia bảo hiểm theo mẫu của Bảo Minh, đóng phí theo biểu phí Bảo Minh áp dụng và được Bảo Minh chấp thuận bằng cách cung cấp Giấy chứng nhận hoặc Hợp đồng bảo hiểm. Bảo Minh đồng ý với Người được bảo hiểm rằng nếu bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm – được nêu trong Bản tóm lược hợp đồng hay bất kỳ khoảng thời hạn mở rộng tiếp theo nào mà Người được bảo hiểm đã thanh toán thêm phí bảo hiểm và Người bảo hiểm chấp nhận mở rộng thời hạn bảo hiểm của Đơn bảo hiểm này, các hạng mục hay bất kỳ các bộ phận nào của các hạng mục Máy móc thiết bị của Chủ thầu được liệt kê trong Bản tóm lược hợp đồng (hoặc danh mục đính kèm) đặt tại địa điểm hoặc khu vực địa lý được đề cập trong đó, bị tổn thất vật chất bất ngờ, không lường trước được do bất kỳ một nguyên nhân nào không bị loại trừ trong Đơn bảo hiểm này mà cần sửa chữa hoặc thay thế cần thiết, thì:

Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất hay tổn hại như được quy định sau đây bằng cách trả tiền, thay thế hay sửa chữa (theo lựa chọn của Bảo Minh) cho tới số tiền không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng của mỗi hạng mục trong Bản tóm lược hợp đồng cho mỗi năm bảo hiểm và tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm này áp dụng cho bất kỳ thiết bị nào có tên trong danh mục Máy móc thiết bị xây dựng của Chủ thầu (do Chủ thầu cung cấp theo giấy yêu cầu) được bảo hiểm đối với các rủi ro thiệt hại về vật chất cho dù các thiết bị này đang hoạt động hay không, đang được tháo dỡ để lau chùi bảo dưỡng, duy tu hoặc để di chuyển trong phạm vi khu vực được bảo hiểm hay đang trong quá trình thực hiện các công việc được nêu trên hoặc trong quá trình được lắp ráp trở lại sau đó, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào thì Đơn bảo hiểm này cũng chỉ áp dụng khi các thiết bị này đã hoàn tất và thành công quá trình chạy thử.

2.2 Các điểm loại trừ

Bảo Minh sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

 1. mức khấu trừ qui định trong Bản tóm lược hợp đồng mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố. tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng mục bị tổn thất đó.
 2. các tổn thất hay tổn hại do các hư hỏng về điện, hư hỏng cơ học, hỏng hóc, trục trặc, đông đặc hay thiếu hụt của các chất làm mát, dầu nhớt hay các chất lỏng khác, nhưng nếu một tai nạn xảy ra là hậu quả của các nguyên nhân tổn thất hay tổn hại đó gây ra các thiệt hại bên ngoài thì các thiệt hại hậu quả ấy sẽ được bồi thường.
 3. tổn thất hay tổn hại của các bộ phận có thể thay thế được và các bộ phận gắn thêm như mũi khoan, dao, lưỡi cắt, lưỡi cưa, khuôn, mẫu, các bề mặt nghiền, màng và sàng, dây, đai, xích, kích nâng, băng chuyền, bình điện, lốp xe, dây điện và cáp nối, các ống, các khớp nối, bao bì, các dụng cụ có thể hoán đổi được hay bất kỳ chất liệu nào (ví dụ như dầu bôi trơn, nhiên liệu, các loại hóa chất).
 4. tổn thất hay tổn hại do nổ của bất kỳ nồi hơi, bình áp suất do hơi bên trong hay áp suất chất lỏng hoặc bất kỳ động cơ đốt cháy bên
 5. tổn thất hay tổn hại của các xe cộ được phép lưu hành trên đường công cộng, nếu các xe cộ này không được không chỉ sử dụng duy nhất cho hoạt động trên công trường xây dựng.
 6. tổn thất hay tổn hại cho tàu, thuyền, sà lan hay máy bay.
 7. tổn thất hay tổn hại do chìm một phần hay toàn bộ trong thủy triều
 8. tổn thất hay tổn hại trong khi vận chuyển trừ khi được thỏa thuận bằng các điều khoản bổ sung.
 9. i) tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, ăn mòn, xét rỉ, hư hỏng do không sử dụng hay do điều kiện môi trường không khí tác động).
 10. tổn thất hay tổn hại xảy ra khi một hạng mục được bảo hiểm đang trải qua quá trình thử nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào hay đang được sử dụng theo bất kỳ cách thức hay mục đích nào khác với thiết kế.
 11. tổn thất hay tổn hại về thiết bị hay máy móc hoạt động dưới mặt đất trừ khi đã có thỏa thuận bằng điều khoản bổ
 12. tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hoặc bị trầm trọng thêm bởi chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động của thế lực quân sự hay tiếm quyền, hành động của nhóm người ác ý hoặc những người nhân danh hay có liên hệ với bất kỳ tổ chức chính trị nào, các âm mưu tịch thu hay phá hủy theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp hoặc thực tại hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào.
 13. tổn thất, tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do phản ứng hay phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ.
 14. tổn thất hay tổn hại do bất kỳ lỗi hay khuyết tật nào đã có vào lúc bắt đầu thời hạn bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hay đại diện của họ đã biết cho dù Người được bảo hiểm có biết các lỗi hay khuyết tật đó hay không.
 15. tổn thất hay tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay phát sinh từ hay làm trầm trọng thêm do hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ.
 16. tổn thất hay tổn hại mà nhà sản xuất hay nhà cung cấp có trách nhiệm theo luật pháp hay theo hợp đồng.
 17. tổn thất hậu quả hay trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.
 18. tổn thất hay tổn hại chỉ phát hiện được vào lúc kiểm kê hay trong lúc làm dịch vụ bảo trì thông thường.

Trong các trường hợp kiện tụng mà Bảo Minh cho rằng những tổn thất, phá hủy hay tổn hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này do áp dụng điểm loại trừ từ (m) đến (q) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay tổn hại đó phải được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thuộc trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

3. Phương án giải quyết bồi thường

a. Trong trường hợp tổn hại xảy ra đối với một hạng mục bảo hiểm có thể sửa chữa được, Bảo Minh sẽ chỉ bồi thường những chi phí cần thiết để khôi phục lại các hạng mục bị tổn hại sao cho các hạng mục này đạt đến trạng thái hoạt động ban đầu như trước khi bị tổn hại cộng thêm chi phí đã bỏ ra cho việc tháo dỡ và lắp ráp lại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa cũng như cước phí vận chuyển thông thường nhằm đưa các hạng mục đó đến xưởng sửa chữa và từ nơi sửa chữa trở về, các khoản thuế, chi phí hải quan và các chi phí khác (nếu có), với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm.

Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm, Bảo Minh sẽ thanh toán các chi phí về nguyên vật liệu và tiền công đã bỏ ra để tiến hành sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ hợp lý để trang trải cho tổng phí. Không chiết khấu về mức khấu hao nào đối với các bộ phận được thay thế nhưng trị giá thu hồi được phải được áp dụng.

Nếu chi phí sửa chưa như đề cập ở trên ngang bằng hoặc vượt trị giá thực tế của các hạng mục được bảo hiểm ngay trước khi xảy ra tổn thất thì việc giải quyết bồi thường sẽ theo cách thức như đề cập ở mục (b) dưới đây:

b. Trong trường hợp một hạng mục được bảo hiểm nào đó bị phá hủy, Bảo Minh sẽ bồi thường trị giá thực tế của hạng mục đó ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp ráp, thuế và các chi phí hải quan (nếu có), trong phạm vi các chi phí này đã bao gồm trong số tiền bảo hiểm, trị giá thực tế này sẽ được tính toán bằng cách lấy trị giá thay thế mới của hạng mục đó trừ đi một tỷ lệ khấu hao thích hợp. Những trị giá thu hồi phải được áp dụng.

Những phụ phí phát sinh cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ, ngày nghỉ hay cước phí hỏa tốc chỉ được bồi thường khi có thỏa thuận đặc biệt bằng văn bản.

Các chi phí trong việc làm thay đổi, bổ sung, hoàn thiện hơn, duy tu, bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này.

Các chi phí cho việc sửa chữa tạm thời sẽ do Bảo Minh chịu nếu những công việc này là một phần cấu thành trong công việc sửa chữa chính và không làm tăng tổng chi phí sửa chữa.

Số tiền thanh toán theo các quy định trên phải trừ đi mức khấu trừ ghi trên Bản tóm lược hợp đồng. Bảo Minh sẽ chỉ thanh toán bồi thường khi đã được cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết để chứng minh các tổn hại đã được sửa chữa, thay thế

4. Thủ tục tham gia bảo hiểm

Để được tư vấn rõ hơn về các thông tin liên quan đến Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu cũng như thủ tục tham gia bảo hiểm. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 24/7 trên website: baohiembaominh.com hoặc nhấn nút đăng ký và để lại thông tin cá nhân để Bảo Minh cử chuyên viên gọi lại tư vấn đầy đủ, chi tiết cho Quý vị. Xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Bảo hiểm Bảo Minh và Kính chúc Quý Khách hàng luôn bình an, gặp nhiều may mắn và thành công!

>> Tham khảo: Quy tắc bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Kênh tư vấn và bán bảo hiểm qua website của Bảo Minh
 • VP Hà Nội: 71 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Tư vấn Hà Nội: 0966.44.55.44 - 098.799.3210
 • VP Sài Gòn: Tầng 2, 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
 • Tư vấn Sài Gòn: 0986.98.5050
 • Email: baominhtructuyen@gmail.com
 • Website: https://baohiembaominh.com


  Chuyên gia tư vấn

  Tôi là Hiệp. Tôi đã giúp hơn 5000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo Hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, toàn diện nhất với mong muốn của bạn..